OFERTA WYNAJMU

PRAMAC Powermate PX8000 AVR 230V

krupa_AGREGATY_2
Moc ciągła 50 Hz 5 / 4,5 kW
Paliwo benzyna
Typ rozruchu elektryczny
Waga kg 94
Gniazda 2x230V IP44

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 100,00 90,00 80,00
Brutto 123,00 110,70 98,40

SDS-MAX DeWALT Młotowiertarka D25603 | Młotowiertarki

krupa_MLOTOWIERTARKI-06
Moc znamionowa 1250 W
Energia udaru 8 J
Moment obrotowy  
Waga kg 6,9
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 50,00 45,00 40,00
Brutto 61,50 55,35 49,20

SDS-MAX DeWALT Młotowiertarka D25762

krupa_MLOTOWIERTARKI-05
Moc znamionowa 1500 W
Energia udaru 15,5 J
Moment obrotowy  
Waga kg 9,9
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 50,00 45,00 40,00
Brutto 61,50 55,35 49,20

SDS-MAX DeWALT Młotowiertarka D25723

krupa_MLOTOWIERTARKI-04
Moc znamionowa 1400 W
Energia udaru 11 J
Moment obrotowy  
Waga kg 9,1
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 50,00 45,00 40,00
Brutto 61,50 55,35 49,20

SDS-PLUS Metabo kombimłotek KHE 2444

Moc znamionowa 800 W
Energia udaru 2,3 J
Moment obrotowy 15 Nm
Waga kg 2,4
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 20,00 18,00 16,00
Brutto 24,60 22,14 19,68

SDS-PLUS DeWALT Młotowiertarka D25324K z systemem odysania pyłu D25300H

krupa_MLOTOWIERTARKI-02
Moc znamionowa 800 W
Energia udaru 2,8 J
Moment obrotowy  
Waga kg 3,5
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 50,00 45,00 40,00
Brutto 61,50 55,35 49,20

SDS-PLUS DeWALT Młotowiertarka D25133K

Moc znamionowa 800 W
Energia udaru 2,6 J
Moment obrotowy 15 Nm
Waga kg 2,6
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 20,00 18,00 16,00
Brutto 24,60 22,14 19,68

HEX 19 mm DeWALT młot wyburzeniowy D25941

Moc znamionowa 1600 W
Energia udaru 22,5 J
Max liczba udarów 1620/min.
Waga kg 13,8
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 57,00 51,00 46,00
Brutto 70,11 62,73 56,58

HEX 28 mm DeWALT młot wyburzeniowy D25980

Moc znamionowa 2100 W
Energia udaru 52 J
Liczba udarów 900/min.
Waga kg 31
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 80,00 72,00 64,00
Brutto 98,40 88,56 78,72

SDS-MAX DeWALT Młot wyburzeniowy D25902

Moc znamionowa 1550 W
Energia udaru 19 J
Liczba udarów 1050-2100/min.
Waga kg 10
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 40,00 36,00 32,00
Brutto 49,20 44,28 39,36

Wertykulator spalinowy John Deere D38R PRO

Moc nominalna 2.3 kW
Szerokość robocza 380 mm
Napęd Pchana
Start / Stop Linka
Typ silnika Benzyna, 4 suwowy

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 90,00 81,00 72,00
Brutto 110,70 99,63 88,56

Odkurzacz BOSCH GAS 55 M AFC PROFESSIONAL

Moc 1380 W
Podcisnienie 254 mbar
Pojemność 55 L
Waga 16,2 kg
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 60,00 55,00 50,00
Brutto 73,80 67,65 61,50

Pilarka ukosowa do drewna DeWALT D27111

Moc znamionowa 1500 W
Średnica piły 305 mm
cięcie przy 900 220×90 mm
Waga kg 26,5
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 60,00 54,00 48,00
Brutto 73,80 66,42 59,04

Przecinarka ściernicowa 355 mm 2200W DeWALT D28700R

Moc znamionowa 2200 W
Średnica tarczy 355 mm
Prędkość 3800 obr/min
Waga kg 16
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 40,00 36,00 32,00
Brutto 49,20 44,28 39,36

Piła szablasta BOSCH GSA 1100 E

Moc znamionowa 1100 W
Średnica tarczy 355 mm
Prędkość skokowa 0-2700 min
Waga kg 3,6
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 40,00 36,00 32,00
Brutto 49,20 44,28 39,36

Szlifierka kątowa 230 mm 2600W DeWALT DWE4579

Moc znamionowa 2600 W
Średnica tarczy 230 mm
Prędkość 6500 obr/min
Waga kg 5,9
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 30,00 27,00 24,00
Brutto 36,90 33,21 29,52

Szlifierka kątowa 125 mm 1400W DeWALT DWE423

Moc znamionowa 1400 W
Średnica tarczy 125 mm
Predkość 11500 obr/min 
Waga kg 2,2
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 20,00 18,00 16,00
Brutto 24,60 22,14 19,68

Szlifierka kątowa 125 mm 1500W z regulacją obrotów DeWALT DWE4257

Moc znamionowa 1500 W
Średnica tarczy 125 mm
Predkość 2800 – 10000 obr/min 
Waga kg 2,6
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 25,00 22,50 20,00
Brutto 30,75 27,67 24,60

Spawarka MMA Magnum Viper 200A mini

Prąd spawania 200 A
Cykl pracy 35 %
Zabezpieczenie 25 A
Waga 6,5 kg
Zasilanie 230V

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 40,00 36,00 32,00
Brutto 49,20 44,28 39,36

Zagęszczarka Wacker Neuson MP15

Ciężar roboczy 82 kg
Siła odśrodkowa 15 kN
Płyta robocza 500×588 mm
Wydajność 615 m2/h
Silnik benzyna, 4-suw

 

Cenni zł/dobę
okres 1 dzień >5 dni >10 dni
Netto 90,00 81,00 72,00
Brutto 110,70 99,63 88,56

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU MASZYN

§1 ZASADY OGÓLNE.

  1. Umowa Najmu „Przedmiotu najmu” zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
  3. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru „Przedmiotu najmu” przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie.
  4. „Przedmiot najmu” pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.
  5.  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, mających wpływ na stan „ Przedmiotu najmu”.

§2  CZYNSZ NAJMU.

  1.  Czynsz najmu jest opłatą stałą pobieraną za każdy egzemplarz „Przedmiotu najmu” w oparciu o załączony obowiązujący cennik.
  2.  W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie określonym w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek umownych w wysokości 0.14% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO.

  1. Wynajmujący jest uprawniony do kontrolowania „Przedmiotu najmu” w czasie obowiązywania Umowy Najmu.
  2. Wszelkie naprawy oraz przeglądy dotyczące „Przedmiotu najmu” wykonywane mogą być wyłącznie przez Wynajmującego.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY.

  1.  Najemca uprawniony jest do użytkowania „Przedmiotu najmu” wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie Najmu, zgodnie z instrukcja obsługi oraz do celów, do których jest on przeznaczony.
  2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania „ Przedmiotu najmu” z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP.
  3. Najemca pokryje koszt paliwa oraz transportu „Przedmiotu najmu”
  4. Wraz z wygaśnięciem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu „Przedmiotu najmu” Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.
  5. Najemca nie może cedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

  1. Najemca w trakcie trwania Umowy Najmu ponosi pełną odpowiedzialność za „Przedmiot najmu”
  2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Najemcę zasad BHP podczas użytkowania „Przedmiotu najmu”.

§6  ROZWIĄZANIE UMOWY.

  1. Umowa Najmu nie podlega wypowiedzeniu, jednakże może być ona rozwiązana za porozumieniem stron.
  2. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy Najmu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Do rozstrzygania sporów między Wynajmującym a Najemcą wynikających z Umowy Najmu właściwy jest sąd rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.
  2. Najemca podczas zawarcia Umowy Najmu oświadcza, iż zapoznał się z pełnymi warunkami Umowy Najmu i akceptuje je w całości.

MINIMUM FORMALNOŚCI PRZY WYNAJMIE

W zależności od tego czy wynajmujący jest osobą fizyczną, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy działa w imieniu organizacji, sprawdzamy tożsamość najemcy oraz zdolność do reprezentacji i zakres posiadanych upoważnień. Po spełnieniu wymogów formalnych klient otrzymuje możliwość wynajmu maszyn na preferencyjnych warunkach, a także ubezpieczenie sprzętu PTP. Odroczony termin płatności oraz brak kaucji to przywileje, których chętnie udzielamy stałym klientom, rzetelnym płatnikom oraz nowym klientom po wcześniejszej pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez nasz Dział Kontroli Finansowej. Najemca płacąc kartą kredową lub płatniczą może skorzystać z uproszczonej procedury wynajmu.

FIRMY I INSTYTUCJE

1. Sprawdzamy dane firmy na podstawie jawnych rejestrów urzędowych:

  • wpis do rejestru KRS,
  • NIP,
  • REGON.

2. Weryfikujemy posiadane pełnomocnictwa:

  • zdolność do reprezentowania firmy
  • zakres pełnomocnictw w tym upoważnienie odbioru sprzętu

3. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez najemce lub reprezentanta.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Sprawdzamy dane firmy na podstawie jawnych rejestrów urzędowych:

  • wpis do rejestru CEIDG,
  • NIP,
  • REGON.

2. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez przedsiębiorcę.

3. Pobierana jest kaucja.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ – UPROSZCZONA PROCEDURA

1. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez przedsiębiorcę.

2. Wymagana jest płatność kartą.

3. Pobierana jest kaucja.

KLIENCI INDYWIDUALNI

1. Wymagamy okazania dwóch dokumentów:

  • dowodu tożsamości,
  • drugiego dokumentu ze zdjęciem z danymi zgodnymi z dowodem tożsamości.

2. Pobierana jest kaucja.

3. Płatność: gotówką lub kartą